กระชายขาว

กระชายขาวกระชายขาว

กระชายขาว (กระชายเหลือง)

สมุนไพรไทยที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากถูกนำมาใช้ประกอบอาหารในเมนูต่าง ๆ เช่น ขนมจีน ผัดขี้เมา และแกงป่า เป็นต้น มีสรรพคุณทางยานานับประการที่มีความคล้ายคลึงกับโสม จึงถูกตั้งชื่อในวงการ์แพทย์แผนไทยว่าเป็น “โสมไทย” 

ลักษณะของกระชายขาว

กระชายขาว จัดเป็นไม้ล้มลุกประเภทหนึ่งที่ไม่มีลำต้นบนดิน มีเหง้าใต้ดินซึ่งแตกรากออกไปเป็นกระจุกจำนวนมาก มีรูปร่างคล้ายกับนิ้วมือ จึงมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Finger Root อวบน้ำ เนื้อในมีสีเหลืองและมีกลิ่นเฉพาะตัว

สารสำคัญในกระชายขาว

  • น้ำมันระเหย ประกอบด้วย 1,8 cineol, Boesenbergin A, DL-Pinostrobin, Camphor, Cardamonin, Panduratin
  • สาร flavonoid
  • สาร chromene 

คุณประโยชน์ของกระชายขาว

มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บำรุงสมอง แก้วิงเวียน บำรุงกำลัง ให้ความสดชื่น เสริมสมรรถภาพทางเพศ

งานวิจัยของกระชายขาว

สารสกัดกระชายขาวต้าน COVID-19

ความสำเร็จเบื้องต้น พบว่า มีฤทธิ์ต้าน
เชื้อไวรัส COVID-19 ในหลอดทดลอง 
เนื่องจากกระชายขาวมีสารสำคัญ 2 ชนิด 
คือ Panduratin A และ Pinostrobin 
ซึ่งทำหน้าที่ในการลดจำนวนเซลล์ที่
ติดเชื้อและยับยั้งไม่ให้เซลล์ไวรัสเกิดการ
แบ่งตัวได้ถึง 100%

กระชายขาวกับฤทธิ์ต้านการอักเสบ

จากการทดสอบสาร Boesenbergin A 
พบว่าสามารถยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ 
(สารที่ทำให้อักเสบ) หรือต้านการอักเสบได้
อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์ของหนู

ทำความรู้จักสมุนไพรไทยเพิ่มเติม :

ขมิ้นชัน      พลูคาว

 

กลับหน้าแรก

Shopping Cart